Corteahemma - experter på fönster och dörrar
Kvalitetsmärkningar
Högt ställda krav avseende brand, säkerhet och energi.

Kvalitetsmärkta fönster och dörrar

Kvalitetsmärkning är ett sätt för branschen att tala om att produkterna uppfyller uppsatta riktmärken och mål.

Här listar vi några av de märkningar man kan stöta på när det kommer till våra produkter.

Sveriges bästa fönster

Vi samarbetar med Sveriges bästa leverantörer av fönster och dörrar. Produkterna svensktillverkade och anpassade efter vårt klimat. Det innebär att de håller kylan ute och värmen inne.

P-märkning på fönster

P-märkning

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

CE-märkning på fönster

CE-märket

CE-märket är ett krav på alla fönster och dörrar inom EU. Alla producenter ska märka sina produkter med CEmärket. Produkter som har detta märket är tillverkade och testade enligt gällande europeisk standard.

Svanenmärket på fönster

Svanenmärkning

Vår energiförbrukning påverkar klimatet. Svanenmärkta produkter är tillverkade med minsta möjliga energi och utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bland annat utvinningen av råvaror, produktion, energieffektivitet, kemikalieanvändning och möjlighet till återvinning. www.svanen.se

NTRB-märkning på fönster

NTRB

NTech serien är impregnerad i enlighet med klass B, som utgår från den europeiska standarden NS -EN 351-1 klass P5. Därmed förlänger vi virkets livslängd och förebygger angrepp av svamp och röta. Virket blir också mer formstabilt. Vi värnar om miljön och följer utsläppsreglerna för flyktiga organiska föroreningar (VOC).

PEFC-märkning på fönster

PEFC

NorDan är certifierat enligt den internationellt välkända organisationen PEFC, the Programme for the Endosement of Forest Certification. Detta verifierar att det virke som används till NorDans fönster och dörrar kommer från skogsbruk som bedriver en miljövänlig och hållbar utveckling. www.pefc.org

Säkra fönster

Secured by design

Produkter med detta märke är testade och godkända enligt mycket stränga säkerhets och kvalitetskrav från Association of Chief Police Officers i UK (ACPO), och är mycket motståndskraftiga när det gäller inbrott. Utvalda standard produkter ut NorDan´s sortiment har detta märke.

NTech märkning på fönster

NTech Lågenergi 0.9

Träfönster eller aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar. Detta är vårt standardfönster. U-värde 0,9 W/m2K.

Norlux fönster

Norlux standard | 0,9 Energiklass A

U värdet beräknat med Therm enligt NS-EN ISO 12567-1:1230 x 1480 mm. Beräkning av U-värdet är utförd enligt NS-EN 10077-1, 10077-2 och programmet ”Therm”.U-värdet i centrum av glaset är beräknat enligt NS-EN 673. Beräkningsmetoden är kvalitetssäkrad av SINTEF Byggforsk.
0,9 (klass A), 1.0 (klass B), 1.1 (klass C), 1.2 (klass D), 1.3 (klass E), 1.4 (klass F), 1.5 (klass G)

Antifog på fönster

Vad är ett antifogglas?

Låga U-värden utan kondens. AGC Antifog är ett tillval till Norlux villaserien. *4E+16G+4+16G+E4 – 44/0,58/63/44. Glaset blir ca 9% mörkare.

Rätt produkt till rätt pris

Vi säljer och monterar endast fönster och dörrar som vi själva kan stå för.

Vi använder oss endast av kvalificerade leverantörer som lämnar garantier och håller hög kvalitet.